Řešení rezervací

Řešení rezervací


Stále více firem a institucí se potýká s problémem sdílení společných prostředků. Jedná se o auta, nářadí, místnosti popř. specializované pracovní týmy.

Naše společnost nabízí zákazníkům řešení, která jsou integrována do firemních systémů a řeší právě tuto problematiku.

Docházka COMARR

Kromě běžné evidence příchodů a odchodů, řeší systém rezervace časů a plánování. V počítačovém okně je k dispozici přehled naplánovaných aktivit daného pracovníka a my tak máme prostor si ho rezervovat pro danou akci či jednání. Také vidíme přehledy dovolených, služebních cest apod. Systém lze využívat i pro sdílení automobilů, místností či zařízení. Naši zákazníci jej používají pro řešení problematiky firemního vozového parku, společné používání učeben a jednacích místností, plánování aktivit pro stavební čety atd.

Systém TaskPool

Jedná se o systém pro řízení firemních procesů a úkolů. Nejnovější verze již obsahuje modul rezervačního kalendáře. Přes internet je tak možno provést rezervaci sdíleného prostředku. Firma má pak přehled o vytíženosti a odpadá problém přepisování mailů či řešení mnoha telefonátů. V rámci akční nabídky je řešení poskytováno např. obcím pro rezervaci obecních hřišť. Zákazníci systém používají i pro rezervaci termínů u kadeřníka, či autoservisu. Úspěšně systém také využívají při objednávání servisu domácích spotřebičů.

Téma měsíce