Chytré vytápění

Chytré vytápění


V dnešní době je stále nejvíce rozšířeno ústřední vytápění budov. V kombinaci s termohlavicemi je tento systém považován širokou veřejností za ten nejlepší. U novostaveb a rekonstrukcí se stále častěji používá podlahové vytápění. Pokud někdo silně zvažuje ekonomickou stránku provozu při plánování domu, volí prvky jakými jsou solární ohřev, rekuperace či tepelná čerpadla.

Každé topné zařízení v budově lze určitým způsobem regulovat a řídit. Vždy je jen třeba znát problematiku a použít vhodné řídící prvky. Na nákladech za provoz topného systému se podílí 3 základní činitelé – kvalita izolace budovy, kvalita topného systému a regulace neboli řízení, ve kterém nám právě může velmi dobře posloužit inteligentní elektroinstalace.

Při rozhodování jak naplánovat regulaci topného systému je třeba si vždy dobře rozmyslet své představy a užití prostor. Z této naší představy lze vyjít při navrhování a předejít tak nepříjemnostem v budoucnu.


Regulace hlavním termostatem

Většina kotlů již dnes užívá termostat, který je umístěn v jedné místnosti, na kterém si můžeme nastavit námi požadovanou teplotu v režimu DEN/NOC. Častým problémem ovšem jsou situace, kdy topíme dle požadavku v obýváku tzn. KOMFORT na 23° a v odlehlé místnosti domu např. dětském pokoji máme pouze 16°. Toto lze regulovat přetápěním jedné místnosti apod. To je vždy nekomfortní a neekonomické.


Více referenčních bodů

Systém kdy do každé místnosti, kde chceme regulovat teplotu , umístíme tzv. referenční bod. Jedná se ve skutečnosti o měřič teploty a jednotku, která dá pokyn k regulaci topení dle předem nastavených pravidel.


Regulace více termostaty

Pokud chceme využít automatickou regulaci a zároveň mít možnost změnit si teplotu (program) ručně přímo v místnosti, volíme místo referenčních bodů tj. snímače další termostat. Ten obsahuje měřič, řízení i manuální ovládání.


Nastavení několika úrovní topení

V případě využití inteligentní elektroinstalace a tak vlastně i inteligentního topení, můžeme pro každý termostat či referenční bod nastavit 3 režimy teploty KOMFORT, STANDART, MINI. V různých místnostech pak můžeme topit na rozdílné teploty. Velikou výhodou také je, že ovládat teplotu v celém domu můžeme z jednoho místa.


Chytré vytápění - Klimatizace

Tak jako lze regulovat různé druhy topných systémů, lze samozřejmě regulovat i klimatizační jednotky. Klimatizační jednotky jsou zařízením, které je již samo o sobě vybaveno termostaty a tudíž není žádným problémem ovládat je a řídit naší inteligentní elektroinstalací.

Klimatizace nám tak může fungovat nejen jako chladící ale i topící zařízení.

A jelikož inteligentní elektroinstalace umožňuje vytváření různých programů a závislostí, je možno si nastavit např.

  • Zákaz klimatizace pokud jsou otevřená okna
  • Zákaz chlazení pokud se topí
  • Zapnutí klimatizace hodinu před příchodem do zaměstnání
  • Apod.
Téma měsíce